„A csikósok, a gulyások...”

Programcsomag értéke: 2000 Ft

Időtartam: 120 perc

Tantárgyi besorolás: ének-zene , földrajz, hon és népismeret, komplex, művelődés- és kultúrtörténet, szakképzéshez kapcsolódó múzeumi foglalkozás, technika, életvitel és gyakorlat, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, vizuális kultúra

Korcsoport: ált. isk. alsó tagozat

Megvalósítás módja: Bőrőndmúzeum

Múzeum: Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény

Múzeumpedagógiai foglalkozás: „A csikósok, a gulyások...” című foglalkozás: a juhászok, kanászok, gulyások és csikósok élete a régi Alföldön. Népdalokkal és közös játékkal! Egyéb múzeumi program: nemezelés (kézműves foglalkozás keretében a résztvevők megismerkednek a gyapjúval, amelynek felhasználásáról és feldolgozásáról szó esik a fent említett foglalkozás alatt. Nemezlabda vagy nemeztulipán készítés). Egész évben.

Időpontok:

  • Egyeztetés alapján (Maximális létszám: 30 fő) Jelentkezés