Bűvészet? Varázslat? Fizika!

Programcsomag értéke: 2000 Ft

Időtartam: 45 perc

Tantárgyi besorolás: fizika

Korcsoport: ált. isk. felső tagozat

Megvalósítás módja: Múzeumi helyszín

Múzeum: Eszterházy Károly Egyetem Spekula Csillagvizsgáló

Cím: Heves megye
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A legtöbb bűvészmutatvány, (varázslat) "szemfényvesztésen" alapul: a bűvész kihasználja a néző figyelmetlenségét koncentrációjának elterelésével. Vagy olyan jelenségeket mutat be kísérleteken keresztül amelyek nem ismertek a mindennapi életben, a hétköznapi ember számára, így az rácsodálkozást vált ki. A legtöbb bűvészmutatványnak fizikai alapja van. A fizikatanár és a bűvész (varázsló) között mégis nagy a különbség: a bűvész nem magyarázza el, a mutatvány részleteit, míg a tanár a fizikaórákon bemutatott bűvészmutatvány számba menő kísérletekkel a jelenségek jobb megértését segíti. November-december 14-ig; február-március

Időpontok:

  • Egyeztetés alapján (Maximális létszám: 60 fő) Jelentkezés