„Ítélet nélkül” – Családok kényszermunkatáborokban - Levél az otthoniaknak

Programcsomag értéke: 2000 Ft

Időtartam: 120 perc

Tantárgyi besorolás: erkölcstan, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Korcsoport: ált. isk. felső tagozat

Megvalósítás módja: Múzeumi helyszín

Múzeum: Széchényi Ferenc Tájmúzeum

Cím: Hajdú-Bihar megye
4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8.

Annak érdekében, hogy a foglalkozáson részt vevő diákok minél jobban átérezzék a tábor életkörülményeit, megkérjük őket, hogy írjanak egy pár soros levelet az otthon maradottaknak. A levelekből szúrópróba szerűen kiválasztunk egyet-kettőt, és azokat az akkori tábori viszonyoknak megfelelően a tábori rendőrség cenzúra eljárása alá vonjuk. Azokat az információkat, melyek a rendszer és a tábor fenntartása szempontjából „veszélyesnek” minősíthetőek, fekete tussal kihúzzuk. Hétfőtől péntekig iskolai időszakban.

Időpontok:

  • Egyeztetés alapján (Maximális létszám: 15 fő) Jelentkezés