„Nem írom pennával, fekete tintával, de szablyám élivel…” - Élet a török-kori Magyar Királyságban

Programcsomag értéke: 2000 Ft

Időtartam: 60 perc

Tantárgyi besorolás: biológia - egészségtan, dráma és tánc, ének-zene , etika, földrajz, magyar nyelv és irodalom, technika, életvitel és gyakorlat, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, vizuális kultúra

Korcsoport: középiskola

Megvalósítás módja: Múzeumi helyszín

Múzeum: Dobó István Vármúzeum

Cím: Heves megye
3300 Eger, Vár 1.

A kerettantervhez kapcsolódva, játékos formában, a diákok aktív közreműködésével, írott források és tárgymásolatok segítségével elemezzük végig a 16-17. század életmódját és társadalmi szerepeit a Magyar Királyság területén. A foglalkozás kifejezetten a 16-18 éves korosztály számára készült, melyben a kora újkori életmódról tanultakat tisztázzuk, valamint további érdekes tényeket, adatokat is megismerünk a korszakkal kapcsolatban, melyre a tanórák keretében már nem mindig adódik lehetőség, de jól használhatóak mind az érettségi vizsgán, mind az általános műveltség kialakításában.

Időpontok:

  • Egyeztetés alapján (Maximális létszám: 30 fő) Jelentkezés