Sárréti szokások és mindennapok - Hajdú-Bihar megye területén kívül

Programcsomag értéke: 2000 Ft

Időtartam: 45 perc

Tantárgyi besorolás: biológia - egészségtan, földrajz, hon és népismeret, művelődés- és kultúrtörténet, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Korcsoport: ált. isk. alsó tagozat

Megvalósítás módja: Bőrőndmúzeum

Múzeum: BKK Bihari Múzeum

A Sárrét, mint földrajzi egység fogalma még él, de a valódi Sárrét világa a XIX. században meginduló nagyarányú mocsárlecsapolásokkal már megszűnt. A ppt bemutatóval kísért foglalkozáson megismerkedhetünk e táj hajdan volt mindennapjaival, az itt élt emberek problémáival, kihívásaival, valamint érdekességként beleláthatunk a csárdák és szilaj pásztorok világába, a közlekedés nehézségeibe és megannyi érdekes részletbe. A foglalkozáson lehetőség nyílik néhány bihari öltözet felpróbálására, abban való fényképezkedésre, valamint népi játékok kipróbálására.

Időpontok:

  • Egyeztetés alapján (Maximális létszám: 25 fő) Jelentkezés